mardi 22 juin 2010

Noms possibles pour mes futures mini vamp :p - Clafoutis - Chou & crème - Speculos - Génoise - Muffin - Tartine - Cheesecake - Baba - Kouign amann - Opéra - Tiramisu - Moka ...